Kęstutis Ramonas (g. 1936)

dailininkas, dizaineris, pirmos VDA Dizaino katedros laidos absolventas (1965)